RAU

Еквайринг та міжбанківська комісія: позиція Асоціації рітейлерів України щодо необхідності законодавчого врегулювання

Асоціація рітейлерів України, як найбільше профільне об’єднання гравців сфери роздрібної торгівлі, членами якої є більше 60-ти українських та міжнародних компаній, підтримує ініціативи щодо врегулювання на законодавчому рівні максимального розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж).

RAU просить усі органи державної влади сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України змін до законодавства, які б встановили справедливий розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу в інтересах бізнесу та громадян.

Уже тривалий час несправедливо завищена вартість комісійної винагороди за послуги еквайрингу, яка сплачується банкам-еквайрам з кожної транзакції, проведеної за допомогою платіжних карток, є одним із найбільш проблемних питань на ринку роздрібної торгівлі в Україні.

Вартість комісійної винагороди за послуги еквайрингу в Україні наразі складає в середньому 2% від суми кожної безготівкової операції, здійсненої з використанням платіжного терміналу. Це є одним із найбільших показників у Європі. За попередніми підрахунками, орієнтовна загальна сума комісії, сплаченої підприємствами роздрібної торгівлі у 2020 році складала близько 11,9 млрд грн.

Це питання ще більше загострилося в умовах триваючої пандемії, внаслідок якої різко знизилася купівельна спроможність населення, а бізнес загалом, і роздрібна торгівля, зокрема, несуть додаткові витрати. В тому числі для дотримання встановлених державою обмежень та виконання заходів, передбачених для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Водночас, згідно з офіційною інформацією Національного банку України, в умовах пандемії безготівкові розрахунки з платіжними картками в Україні продовжували зростатиТак загалом, у 2020 році проти 2019 року кількість безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилася на 25%, а сума – на майже 23% та досягла 2208,7 млрд грн. При цьому майже половина операцій із використанням платіжних карток (49,8%) була здійснена в платіжних терміналах, а їх сума становила чверть від усіх безготівкових операцій – 595 млрд грн, що на 16% більше порівняно із 2019 роком. Незважаючи на карантинні обмеження, за минулий рік суттєво розширилася платіжна інфраструктура. Кількість суб’єктів господарювання, які приймають платіжні картки, за рік зросла більше ніж на третину (на 36,1%) – до 326,9 тис., а мережа торговельних POS-терміналів в Україні за рік зросла на понад 12% – до 375 тис.

Тенденція щодо збільшення кількості безготівкових операцій свідчить виключно про ріст прибутковості таких послуг для тих суб’єктів, які їх надають Водночас для підприємств роздрібної торгівлі використання платіжних карток продовжує залишатись дороговартісною послугою, що зрештою призводить, в тому числі, до підвищення вартості товарів для кінцевого споживача. Більше того, саме через високі банківські комісії для безготівкових операцій суб’єкти господарювання, особливо представники малого та середнього бізнесу, не вмотивовані використовувати безготівкові розрахунки, адже, послуги із забезпечення готівкового обігу для підприємців (зокрема, інкасація) є в декілька разів нижчими, ніж середня вартість безготівкової транзакції.

Питання встановлення справедливої вартості торгівельного еквайрингу вже неодноразово піднімалося в Україні. Проте, заклики бізнес-спільноти до банків та платіжних систем щодо встановлення справедливого розміру комісійної винагороди за послуги еквайрингу не були почуті. На жаль, ні Національний банк України, ні Антимонопольний комітет України також не вчинили жодних дій для того, щоб встановити справедливі правила на цьому ринку. Тож, на наше переконання, відповідна проблема має бути вирішена на законодавчому рівні шляхом встановлення граничних розмірів комісійної винагороди за послуги еквайрингу, у тому числі інтерчейндж.

Саме такий шлях після багаточисленних судових процесів та розслідувань, в результаті яких було встановлено, що ситуація на ринку послуг еквайрингу шкодить конкуренції, було обрано у Європейському Союзі. З метою встановлення справедливої ціни торговельного еквайрингу, в ЄС було введено обмеження розміру міжбанківської комісії (інтерчейндж), яка є найбільшою складовою комісійної винагороди за послуги еквайрингу, на рівні 0,2% для дебетових карт та 0,3% для кредитних карт відповідно, шляхом прийняття Регламенту №2015/751 від 29.04.2015 року.

Проведене у 2020 році на замовлення Європейської Комісії дослідження наслідків застосування цього Регламенту, показало позитивний вплив такого регулювання, що супроводжувалось подальшим ростом безготівкових операцій та розвитком мережі POS-терміналів, але з обґрунтовано зменшеним розміром міжбанківської комісії. До того ж таке регулювання дозволило бізнесу спрямувати додаткові кошти на власний розвиток. За даними зазначеного дослідження, в ЄС загальний розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу складає в середньому 0,32% від суми операції для дебетових карток та 0,73% від суми операції для кредитних карток.

У Верховній Раді України вже зареєстровано проекти Законів України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо комісійної винагороди під час здійснення еквайрингу» (№ 4178) та «Про внесення змін до деяких Законів України щодо комісійної винагороди за послуги еквайрингової установи (вартості торгівельного еквайрингу)» (реєстр. № 4178-1), які спрямовані на зменшення комісійної винагороди за послуги еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж). Крім того, необхідність законодавчого врегулювання максимального розміру міжбанківської комісії (інтерчейндж) було підтримано Верховною Радою України при прийнятті 19 лютого 2021 року у першому читанні за основу проекту Закону України «Про платіжні послуги» (реєстр. № 4364).

Асоціація рітейлерів України підтримує ініціативи щодо врегулювання на законодавчому рівні максимального розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж). При цьому вважає, що розмір міжбанківської комісії (інтерчейндж) має бути максимально наближеним до розмірів, встановлених в країнах ЄС, а загальний розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу не повинен значно перевищувати реальний розмір вартості послуг еквайрингу в країнах ЄС та має становити не більше 0,7-1%.

RAU звертається до усіх органів влади з проханням підтримати бізнес у цьому питанні, і сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України змін до законодавства, які б встановили справедливий розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу в інтересах бізнесу та громадян.

Імплементація запропонованого підходу до визначення розмірів комісійної винагороди за послуги еквайрингу, у тому числі міжбанківської комісії (інтерчейндж), сприятиме подальшому розвитку безготівкових розрахунків в роздрібній торгівлі, зменшить надмірне фінансове навантаження на бізнес та дозволить бізнесу спрямувати додаткові кошти на свій розвиток.

Коментарі зачинені