Офіційна позиція Асоціації рітейлерів України щодо необхідності законодавчого врегулювання максимального розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж)

Асоціація рітейлерів України, як найбільше профільне об’єднання гравців сфери роздрібної торгівлі, членами якої є понад 60 українських та міжнародних компаній, підтримує ініціативи щодо врегулювання на законодавчому рівні максимального розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж).

RAU просить усі органи державної влади сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України змін до законодавства, які б встановили справедливий розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу на користь бізнесу та громадян.

Вже тривалий час несправедливо завищена вартість комісійної винагороди за послуги еквайрингу, яку виплачують банки-еквайри з кожної транзакції, проведеної за допомогою платіжних карток, залишається одним із найпроблемніших питань на ринку роздрібної торгівлі в Україні.

Вартість комісійної винагороди за послуги еквайрингу в Україні зараз становить у середньому 2% від суми кожної безготівкової операції, здійсненої з використанням платіжного терміналу. Це один із найвищих показників у Європі. За попередніми підрахунками, орієнтовна загальна сума комісії, сплаченої підприємствами роздрібної торгівлі у 2020 році, становила близько 11,9 млрд. грн.

Це питання ще більше загострилося в умовах пандемії, що продовжується, в результаті якої різко знизилася купівельна спроможність населення, а бізнес в цілому і роздрібна торгівля зокрема, несуть додаткові витрати. У тому числі для дотримання встановлених державою обмежень та виконання заходів, передбачених для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Водночас, за офіційною інформацією Національного банку України, в умовах пандемії безготівкові розрахунки платіжними картками в Україні продовжували зростати. Загалом у 2020 році порівняно з 2019-м кількість безготівкових операцій з використанням платіжних карток збільшилася на 25%, а сума — на майже 23% і досягла 2208,7 млрд грн. При цьому майже половину операцій з використанням платіжних карток (49,8%) було здійснено у платіжних терміналах, а їхня сума склала чверть від усіх безготівкових операцій — 595 млрд грн, що на 16% більше у порівнянні з 2019 роком. Незважаючи на карантин, за минулий рік суттєво розширилася платіжна інфраструктура. Кількість суб’єктів господарювання, які приймають платіжні картки, за рік зросла більш ніж на третину (на 36,1%) – до 326,9 тис., а мережа торгових POS-терміналів в Україні за рік зросла більш ніж на 12% – до 375 тис.

Тенденція збільшення кількості безготівкових операцій свідчить виключно про зростання прибутковості таких послуг для тих суб’єктів, що їх надають. У той самий час підприємств роздрібної торгівлі використання платіжних карток продовжує залишатися дорогою послугою, що зрештою призводить до підвищення вартості товарів кінцевого споживача. Більше того, саме через високі банківські комісії з безготівкових операцій суб’єкти господарювання, особливо представники малого та середнього бізнесу, не мотивовані використовувати безготівкові розрахунки, адже послуги із забезпечення готівкового обігу для підприємців (зокрема, інкасація) обходяться в кілька разів дешевше, ніж середня вартість безготівкової транзакції.

Питання встановлення справедливої ​​вартості торговельного еквайрингу вже неодноразово порушувалося в Україні. Однак, заклики бізнес-спільноти до банків та платіжних систем щодо встановлення справедливого розміру комісійної винагороди за послуги еквайрингу не було почуто. На жаль, ні Національний банк України, ні Антимонопольний комітет України також не вчинили жодних дій для встановлення справедливих правил на цьому ринку. Тому, на нашу думку, відповідна проблема має бути вирішена на законодавчому рівні шляхом встановлення граничних розмірів комісійної винагороди за послуги еквайрингу, в тому числі інтерчейндж.

Саме такий шлях після численних судових процесів та розслідувань, внаслідок яких було встановлено, що ситуація на ринку послуг еквайрингу шкодить конкуренції, було обрано у Європейському Союзі. З метою встановлення справедливої ​​ціни торговельного еквайрингу, в ЄС було введено обмеження розміру міжбанківської комісії (інтерчейндж), яка є найбільшою складовою комісійної винагороди за послуги еквайрингу, на рівні 0,2% для дебетових карток та 0,3% для кредитних карток відповідно, шляхом ухвалення Регламенту №2015/751 від 29.04.2015 року.

Проведене у 2020 році на замовлення Європейської Комісії дослідження наслідків застосування цього Регламенту показало позитивний вплив такого регулювання, воно супроводжувалося подальшим зростанням безготівкових операцій та розвитком мережі POS-терміналів, але з обґрунтовано зменшеним розміром міжбанківської комісії. До того ж, таке регулювання дозволило бізнесу спрямувати додаткові кошти на власний розвиток. За даними зазначеного дослідження, в ЄС загальний розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу становить у середньому 0,32% суми операції для дебетових карток і 0,73% суми операції для кредитних карток.

У Верховній Раді України вже зареєстровано проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо комісійної винагороди при здійсненні еквайрингу» (№ 4178) та «Про внесення змін до деяких Законів України щодо комісійної винагороди за послуги еквайрингової установи (вартості торговельного еквайрингу)» (реєстр. № 4178-1), спрямованих на зменшення комісійної винагороди за послуги еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж). Крім того, необхідність законодавчого врегулювання максимального розміру міжбанківської комісії (інтерчейндж) була підтримана Верховною Радою України при прийнятті 19 лютого 2021 року у першому читанні за основу проекту Закону України «Про платіжні послуги» (реєстр. № 4364).

Асоціація рітейлерів України підтримує ініціативи щодо врегулювання на законодавчому рівні максимального розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж). При цьому вважає, що розмір міжбанківської комісії (інтерчейндж) має бути максимально наближеним до розмірів, встановлених у країнах ЄС, а загальний розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу не повинен значно перевищувати реальний розмір вартості послуг еквайрингу в країнах ЄС та становити не більше ніж 0,7 -1%.

RAU звертається до всіх органів влади з проханням підтримати бізнес у цьому питанні та сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України змін до законодавства, які б встановили справедливий розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу на користь бізнесу та громадян.

Імплементація запропонованого підходу до визначення розмірів комісійної винагороди за послуги еквайрингу, у тому числі міжбанківської комісії (інтерчейндж), сприятиме подальшому розвитку безготівкових розрахунків у роздрібній торгівлі, зменшить надмірне фінансове навантаження на бізнес та дозволить бізнесу спрямувати додаткові кошти на свій додаток.